Legemiddelvisning

Kodein - 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Kodein
Virkestoff: Kodeinfosfathemihydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 25 mg
Pakning: Boks 20 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: B
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R05DA04
Varenummer: 599456

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orifarm Healthcare A/S
MT-nummer: 0000-06128
MT-dato: 28.05.1976

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 66.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 144.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 144.20