Legemiddelvisning

Abiraterone Accord - 500 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Abiraterone Accord
Virkestoff: Abirateronacetat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 500 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 56x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L02BX03
Varenummer: 101776

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare S.L.U.
MT-nummer: EU/1/20/1512/002
MT-dato: 26.04.2021

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 26392.61
Maksimal utsalgspris for apotek: 33686.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -