Legemiddelvisning

Artiss

Oppløsning til vevslim

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Artiss
Virkestoff: Fibrinogen, humant / Aprotinin / Trombin, human / Kalsiumklorid
Legemiddelform: Oppløsning til vevslim
Styrke:
Pakning: Tokammersprøyte 2 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B02BC30
Varenummer: 030789

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Baxter Medical AB
MT-nummer: 07-5091
MT-dato: 08.04.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1019.68
Maksimal utsalgspris for apotek: 1342.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -