Legemiddelvisning

Idelvion - 500 IE

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Idelvion
Virkestoff: Albutrepenonakog alfa
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 500 IE
Pakning: 1 sett
Hetteglass 500 IE
Hetteglass 1x2.5 ml
Injeksjonssett 1 stk
Plaster 1 stk
Sprøyte 1 stk
Spritkompresser 2 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B02BD04
Varenummer: 176316

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: CSL Behring GmbH (2)
MT-nummer: EU/1/16/1095/002
MT-dato: 11.05.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 9525.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 12180.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -