Legemiddelvisning

Zomig - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Zomig
Virkestoff: Zolmitriptan
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 18 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC03
Varenummer: 435545

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 22.06.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Grünenthal GmbH
MT-nummer: 04-2979
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 800.40
Maksimal utsalgspris for apotek: 1056.80
Trinnpris: 518.00
Refusjonspris: 518.00