Legemiddelvisning

Grazax - 75000 SQ-T

Smeltetablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Grazax
Virkestoff: Allergenekstrakt av gresspollen fra Timotei
Legemiddelform: Smeltetablett
Styrke: 75000 SQ-T

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.09.2017
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Frankrike
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 12-9409
MT-dato: 22.04.2013
MT avregistrert dato: 15.12.2019