Legemiddelvisning

Wegovy - 0.5 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Wegovy
Virkestoff: Semaglutid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 0.5 mg
Pakning: Ferdigfylt penn, FlexTouch 1x1.5 ml
Kanyle 4 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BJ06
Varenummer: 534716
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2023
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novo Nordisk A/S
MT-nummer: EU/1/21/1608/007
MT-dato: 06.01.2022

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1334.79
Maksimal utsalgspris for apotek: 1746.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -