Legemiddelvisning

Seretide - 25 mikrog / 50 mikrog

Inhalasjonsaerosol, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Seretide
Virkestoff: Salmeterolxinafoat / Flutikasonpropionat
Legemiddelform: Inhalasjonsaerosol, suspensjon
Styrke: 25 mikrog / 50 mikrog
Pakning: Inhalator 120 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R03AK06
Varenummer: 004050

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline AS
MT-nummer: 2000-01842
MT-dato: 05.06.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 191.22
Maksimal utsalgspris for apotek: 280.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: 280.10