Legemiddelvisning

Flunipaste Vet. - 50 mg/ g

Oralgel

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Flunipaste Vet.
Virkestoff: Fluniksinmeglumin
Legemiddelform: Oralgel
Styrke: 50 mg/ g
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 1x30 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QM01AG90
Varenummer: 126674

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Biovet ApS (1)
MT-nummer: 18-12197
MT-dato: 01.03.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -