Legemiddelvisning

Xtandi - 40 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Xtandi
Virkestoff: Enzalutamid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 40 mg
Pakning: Blisterpakning 112 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L02BB04
Varenummer: 118153

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Astellas Pharma Europe BV
MT-nummer: EU/1/13/846/002
MT-dato: 21.06.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 26045.67
Maksimal utsalgspris for apotek: 33244.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -