Legemiddelvisning

Norvasc - 5 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Norvasc
Virkestoff: Amlodipinbesilat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 5 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.12.2009
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Romania
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 09-7036
MT-dato: 02.10.2009
MT avregistrert dato: 02.10.2014