Legemiddelvisning

Eucreas - 50 mg / 850 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Eucreas
Virkestoff: Vildagliptin / Metforminhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg / 850 mg
Pakning: Blisterpakning 60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BD08
Varenummer: 457241

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.07.2019
MT-status: Markedsført
Eksportland: EU
Innehaver: 2care4 ApS
MT-nummer: 19-12692
MT-dato: 16.05.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 344.32
Maksimal utsalgspris for apotek: 475.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: 475.30