Legemiddelvisning

Aerius - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Aerius
Virkestoff: Desloratadin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R06AX27
Varenummer: 472759

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: N.V. Organon - Kloosterstraat
MT-nummer: EU/1/00/160/013
MT-dato: 15.01.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 84.56
Maksimal utsalgspris for apotek: 144.10
Trinnpris: 144.10
Refusjonspris: 144.10