Legemiddelvisning

Kestine - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Kestine
Virkestoff: Ebastin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R06AX22
Varenummer: 015038

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: Almirall, S.A.
MT-nummer: 1994-00616
MT-dato: 15.01.1996

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 222.14
Maksimal utsalgspris for apotek: 319.50
Trinnpris: 152.40
Refusjonspris: 152.40