Legemiddelvisning

Pifeltro - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Pifeltro
Virkestoff: Doravirin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Boks 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AG06
Varenummer: 554641
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2022
MT-status: Markedsført
Eksportland: EU
Innehaver: Abacus Medicine A/S
MT-nummer: 22-14747
MT-dato: 02.09.2022

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4714.20
Maksimal utsalgspris for apotek: 6046.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -