Legemiddelvisning

Abilify - 7.5 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Abilify
Virkestoff: Aripiprazol
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 7.5 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x1.3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N05AX12
Varenummer: 053932

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2008
MT-status: Markedsført
Innehaver: Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
MT-nummer: EU/1/04/276/036
MT-dato: 04.10.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 27.09
Maksimal utsalgspris for apotek: 70.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -