Legemiddelvisning

Bevespi Aerosphere - 7.2 mikrog / 5 mikrog

Inhalasjonsaerosol, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Bevespi Aerosphere
Virkestoff: Glykopyrroniumbromid / Formoterolfumaratdihydrat
Legemiddelform: Inhalasjonsaerosol, suspensjon
Styrke: 7.2 mikrog / 5 mikrog
Pakning: Inhalator 3x120 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R03AL07
Varenummer: 085220

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: AstraZeneca AB (2)
MT-nummer: EU/1/18/1339/002
MT-dato: 18.12.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1109.99
Maksimal utsalgspris for apotek: 1451.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1451.50