Legemiddelvisning

Esomeprazol Pensa - 20 mg

Enterokapsel, hard

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Esomeprazol Pensa
Virkestoff: Esomeprazolnatrium
Legemiddelform: Enterokapsel, hard
Styrke: 20 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.08.2017
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Pensa Pharma AB
MT-nummer: 15-10901
MT-dato: 18.01.2017
MT avregistrert dato: 30.08.2023