Legemiddelvisning

Aservo Equihaler - 343 mikrog/ aktivering

Inhalasjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Aservo Equihaler
Virkestoff: Ciklesonid
Legemiddelform: Inhalasjonsvæske, oppløsning
Styrke: 343 mikrog/ aktivering
Pakning: Inhalator 1x140 aktivering
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QR03BA08
Varenummer: 457156

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
MT-nummer: EU/2/19/249/001
MT-dato: 28.01.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -