Legemiddelvisning

Avodart - 0.5 mg

Kapsel, myk

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Avodart
Virkestoff: Dutasterid
Legemiddelform: Kapsel, myk
Styrke: 0.5 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2006
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Storbritannia
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 20-13541
MT-dato: 24.08.2020
MT avregistrert dato: 31.12.2022