Legemiddelvisning

Trimonil Retard - 300 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Trimonil Retard
Virkestoff: Karbamazepin
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 300 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2012
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Polen
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 10-7609
MT-dato: 07.06.2012
MT avregistrert dato: 07.06.2017