Legemiddelvisning

Mirena - 20 mikrog/24 timer

Intrauterint innlegg

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Mirena
Virkestoff: Levonorgestrel
Legemiddelform: Intrauterint innlegg
Styrke: 20 mikrog/24 timer
Pakning: Eske 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G02BA03
Varenummer: 586877

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2013
MT-status: Har MT
Eksportland: Hellas
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 17-11686
MT-dato: 01.09.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 961.56
Maksimal utsalgspris for apotek: 1262.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -