Legemiddelvisning

Ezetimibe Accord - 10 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ezetimibe Accord
Virkestoff: Ezetimib
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AX09
Varenummer: 444472

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 15-10660
MT-dato: 03.05.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 641.85
Maksimal utsalgspris for apotek: 854.60
Trinnpris: 197.80
Refusjonspris: 197.80