Legemiddelvisning

Flutiform K-haler - 50 mikrog / 5 mikrog

Inhalasjonsaerosol, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Flutiform K-haler
Virkestoff: Flutikasonpropionat / Formoterolfumaratdihydrat
Legemiddelform: Inhalasjonsaerosol, suspensjon
Styrke: 50 mikrog / 5 mikrog
Pakning: Inhalator 1x120 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R03AK11
Varenummer: 173317

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mundipharma AS
MT-nummer: 15-10965
MT-dato: 21.09.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 209.33
Maksimal utsalgspris for apotek: 303.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: 303.10