Legemiddelvisning

Etoricoxib Krka - 30 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Etoricoxib Krka
Virkestoff: Etorikoksib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 30 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M01AH05
Varenummer: 163453

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: KRKA, d.d. Novo mesto
MT-nummer: 15-10940
MT-dato: 12.10.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 287.92
Maksimal utsalgspris for apotek: 403.30
Trinnpris: 284.70
Refusjonspris: 284.70