Legemiddelvisning

Mianserin Mylan - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Mianserin Mylan
Virkestoff: Mianserinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 90 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AX03
Varenummer: 041898

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan AB
MT-nummer: 0000-08031
MT-dato: 19.09.1994

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 51.98
Maksimal utsalgspris for apotek: 102.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 102.50

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Mianserin 10 mg og 30 mg tabletter

Mangel på Mianserin 10 mg tabletter og 30 mg tabletter. Pasienter som bruker Mianserin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med mianserin, som er virkestoffet i Mianserin. For pasienter som allerede går på behandlingen kan bytte føre til endret effekt, og legen bør da vurdere om det er behov for ekstra kontroll. Dette gjelder for begge styrkene.

Mangel på Mianserin 10 mg og 30 mg tabletter

Les mer