Legemiddelvisning

Etoricoxib Orion - 120 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Etoricoxib Orion
Virkestoff: Etorikoksib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 120 mg
Pakning: Blisterpakning 14 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M01AH05
Varenummer: 124140

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orion Corporation - Espoo
MT-nummer: 15-10838
MT-dato: 09.11.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 96.27
Maksimal utsalgspris for apotek: 159.00
Trinnpris: 88.60
Refusjonspris: 88.60