Legemiddelvisning

Entecavir Viatris - 0.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Entecavir Viatris
Virkestoff: Entekavirmonohydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 0.5 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AF10
Varenummer: 530441

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Viatris Limited
MT-nummer: EU/1/17/1227/002
MT-dato: 18.09.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3447.87
Maksimal utsalgspris for apotek: 4432.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -