Legemiddelvisning

Equibactin vet - 66.7 mg/ g / 333.3 mg/ g

Oralpasta

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Equibactin vet
Virkestoff: Trimetoprim / Sulfadiazin
Legemiddelform: Oralpasta
Styrke: 66.7 mg/ g / 333.3 mg/ g
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 45 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QJ01EW10
Varenummer: 028767

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Le Vet B.V.
MT-nummer: 06-4325
MT-dato: 11.09.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -