Legemiddelvisning

Metylfenidat Aurora Medical - 10 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Metylfenidat Aurora Medical
Virkestoff: Metylfenidathydroklorid
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: A
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06BA04
Varenummer: 193395

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2020
MT-status: Markedsført
Eksportland: Nederland
Innehaver: 2care4 ApS
MT-nummer: 20-13409
MT-dato: 30.04.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 46.05
Maksimal utsalgspris for apotek: 118.70
Trinnpris: 96.10
Refusjonspris: 96.10

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Se Helsedirektoratets beslutning om rett til rekvirering av sentralstimulerende legemidler, gjeldende fra 2. januar 2014.

Byttbare legemidler

Medikinet (Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG)

Metylfenidat Aurora Medical (2care4 ApS)

Ritalin (Novartis Norge (2))