Legemiddelvisning

Inflacam - 1.5 mg/ ml

Mikstur, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Inflacam
Virkestoff: Meloksikam
Legemiddelform: Mikstur, suspensjon
Styrke: 1.5 mg/ ml
Pakning: Flaske 100 ml
Doseringssprøyte 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QM01AC06
Varenummer: 537336

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd
MT-nummer: EU/2/11/134/003
MT-dato: 09.12.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -