Legemiddelvisning

Suliqua - 100 E/ ml / 50 mikrog/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn dosetrinn 10-40

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Suliqua
Virkestoff: Insulin glargin / Liksisenatid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn dosetrinn 10-40
Styrke: 100 E/ ml / 50 mikrog/ ml
Pakning: Ferdigfylt penn 5x3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10AE54
Varenummer: 575458

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi-aventis groupe
MT-nummer: EU/1/16/1157/002
MT-dato: 11.01.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1251.77
Maksimal utsalgspris for apotek: 1640.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1640.10