Legemiddelvisning

Nasonex - 50 mikrog/ dose

Nesespray, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Nasonex
Virkestoff: Mometasonfuroatmonohydrat
Legemiddelform: Nesespray, suspensjon
Styrke: 50 mikrog/ dose
Pakning: Flaske av plast med dosepumpe 60 doser
Reseptpliktig: Nei
Reseptgruppe: F
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R01AD09
Varenummer: 052992

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V.
MT-nummer: 1996-03298
MT-dato: 22.07.1998

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -