Legemiddelvisning

Deferasirox Accord - 180 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Deferasirox Accord
Virkestoff: Deferasiroks
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 180 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 90x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: V03AC03
Varenummer: 448003

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare S.L.U.
MT-nummer: EU/1/19/1412/008
MT-dato: 09.01.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 10401.32
Maksimal utsalgspris for apotek: 13297.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -