Legemiddelvisning

Voriconazole Accord - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Voriconazole Accord
Virkestoff: Vorikonazol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 30x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J02AC03
Varenummer: 375275

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare S.L.U.
MT-nummer: EU/1/13/835/022
MT-dato: 16.03.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1230.80
Maksimal utsalgspris for apotek: 1605.50
Trinnpris: 1402.80
Refusjonspris: 1402.80