Legemiddelvisning

Empliciti - 400 mg

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Empliciti
Virkestoff: Elotuzumab
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 400 mg
Pakning: Hetteglass 400 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XC23
Varenummer: 187742

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.07.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
MT-nummer: EU/1/16/1088/002
MT-dato: 11.05.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 15770.08
Maksimal utsalgspris for apotek: 20241.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -