Legemiddelvisning

Pacligen - 6 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Pacligen
Virkestoff: Paklitaksel
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 6 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x50 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01CD01
Varenummer: 534086

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 06-4351
MT-dato: 01.06.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 9973.85
Maksimal utsalgspris for apotek: 12752.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -