Legemiddelvisning

Replagal - 1 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Replagal
Virkestoff: Agalsidase alfa
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 3.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A16AB03
Varenummer: 007601

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: Shire Human Genetic Therapies AB
MT-nummer: EU/1/01/189/001
MT-dato: 13.08.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 13934.21
Maksimal utsalgspris for apotek: 17889.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -