Legemiddelvisning

Zycortal - 25 mg/ ml

Depotinjeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Zycortal
Virkestoff: Desoksykortonpivalat
Legemiddelform: Depotinjeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 25 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x4 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QH02AA03
Varenummer: 050497

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Dechra Regulatory B.V.
MT-nummer: EU/2/15/0189/001
MT-dato: 06.11.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -