Legemiddelvisning

Ozempic - 1 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ozempic
Virkestoff: Semaglutid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 1 mg
Pakning: Ferdigfylt penn 1x3 ml
Kanyle 4 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10BJ06
Varenummer: 413340
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novo Nordisk A/S
MT-nummer: EU/1/17/1251/005
MT-dato: 08.02.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 878.20
Maksimal utsalgspris for apotek: 1161.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1161.40