Legemiddelvisning

Eplerenon Accord - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Eplerenon Accord
Virkestoff: Eplerenon
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C03DA04
Varenummer: 426453

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 15-10919
MT-dato: 06.04.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1645.90
Maksimal utsalgspris for apotek: 2134.80
Trinnpris: 896.60
Refusjonspris: 896.60