Legemiddelvisning

Cyramza - 10 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Cyramza
Virkestoff: Ramucirumab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 10 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01FG02
Varenummer: 575246

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Eli Lilly Nederland B.V.
MT-nummer: EU/1/14/957/001
MT-dato: 19.12.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 5419.32
Maksimal utsalgspris for apotek: 6979.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -