Legemiddelvisning

Moventig - 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Moventig
Virkestoff: Naloksegoloksalat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 25 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 30x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A06AH03
Varenummer: 153951

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Kyowa Kirin Holdings B.V.
MT-nummer: EU/1/14/962/010
MT-dato: 08.12.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 604.52
Maksimal utsalgspris for apotek: 807.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 807.00