Legemiddelvisning

Stivarga - 40 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Stivarga
Virkestoff: Regorafenib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 40 mg
Pakning: Flaske 84 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01EX05
Varenummer: 458149

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bayer AG
MT-nummer: EU/1/13/858/002
MT-dato: 26.08.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 23688.30
Maksimal utsalgspris for apotek: 30238.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -