Legemiddelvisning

Ninlaro - 3 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ninlaro
Virkestoff: Iksazomibsitrat
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 3 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 3x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XX50
Varenummer: 086649
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Takeda Pharma A/S (1)
MT-nummer: EU/1/16/1094/002
MT-dato: 21.11.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 72990.75
Maksimal utsalgspris for apotek: 93099.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -