Legemiddelvisning

Vivotif -

Enterokapsel, hard

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Vivotif
Virkestoff: Salmonella enterica, serovar Typhi, stamme TY2, Vi polysakkarid
Legemiddelform: Enterokapsel, hard
Styrke:

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: PaxVax Ltd.
MT-nummer: 0000-07726
MT-dato: 25.03.1992
MT avregistrert dato: 19.10.2018