Legemiddelvisning

Ozurdex - 700 mikrog

Intravitrealt implantat i applikator

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ozurdex
Virkestoff: Deksametason
Legemiddelform: Intravitrealt implantat i applikator
Styrke: 700 mikrog
Pakning: Implantat i applikator 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: S01BA01
Varenummer: 192867

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Allergan Pharmaceuticals Ireland Ltd
MT-nummer: EU/1/10/638/001
MT-dato: 27.07.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 9491.70
Maksimal utsalgspris for apotek: 12138.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Ozurdex implantat - nye feilfrie varer tilgjengelige

Feil med enkelte batcher av øyeimplantatet Ozurdex (deksametason) er rettet. Feilen medførte fare for at en silikonpartikkel på 0,3 mm kunne komme inn i øyet. Ozurdex kan nå forskrives til pasienter etter behov, som følge av at nytt produkt er tilgjengelig uten risiko for feil.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer