Legemiddelvisning

Ozurdex - 700 mikrog

Intravitrealt implantat i applikator

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ozurdex
Virkestoff: Deksametason
Legemiddelform: Intravitrealt implantat i applikator
Styrke: 700 mikrog
Pakning: Implantat i applikator 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: S01BA01
Varenummer: 192867

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: AbbVie Deutschland GmbH & Co
MT-nummer: EU/1/10/638/001
MT-dato: 27.07.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 9531.67
Maksimal utsalgspris for apotek: 12189.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -