Legemiddelvisning

Olmesartan Medoxomil Accord - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Olmesartan Medoxomil Accord
Virkestoff: Olmesartanmedoksomil
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09CA08
Varenummer: 395931

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 16-11427
MT-dato: 29.06.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 100.98
Maksimal utsalgspris for apotek: 165.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 165.00