Legemiddelvisning

Tamsulosin Mylan - 0.4 mg

Kapsel med modifisert frisetting, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Tamsulosin Mylan
Virkestoff: Tamsulosinhydroklorid
Legemiddelform: Kapsel med modifisert frisetting, hard
Styrke: 0.4 mg
Pakning: Blisterpakning 90 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G04CA02
Varenummer: 048797

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan AB
MT-nummer: 05-3477
MT-dato: 06.02.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 243.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 346.10
Trinnpris: 253.30
Refusjonspris: 253.30